Page 13 - Annuaire Officiel des Télécommunications de Madagascar
P. 13

7
        LES SERVICES D’URGENCE          LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

     PHARMACIE MIARO                BUREAUX ADMINISTRATIFS MAIRIE
     Pav N° 5 Galérie ARO, Ampefiloha ................020 22 621 18 - Antananarivo I Soarano ................................020 22 277 23
     PHARMACIE MIRARISOA              - Antananarivo III Antaninandro ....020 22 249 59 / 22 209 77
     Lot IVH 53 J Bis Anosisoa - Ambohimanarina 020 24 154 59 - Antananarivo V Ambatomainty ......................020 22 401 60
     Gsm .......................................033 11 757 30 / 032 11 004 95 - Antananarivo VI Ambohimanarina...020 22 317 14 / 22 275 63
     E-mail ...................................pharmaciemirary@gmail.com - Andranonahoatra Itaosy ................................020 22 314 70
     PHARMACIE NY AINA               - Ankadikely Ilafy .............................................020 22 428 92
     11, Rue Dr Rakotomalala, Andravoahangy Ambony ......020 22 229 95 - Ankaraobato ..................................................020 22 463 74
                            - Bemasoandro Itaosy ....................................020 22 297 45
     PHARMACIE NY NOSY               - Sabotsy-Namehana ......................................020 22 426 70
     10, Rue Indira Gandhi, Tsaralalana ................020 22 207 37 - Tanjombato ....................................................020 22 464 21
     PHARMACIE OCEAN INDIEN
     18, Av de L’indépendance, Analakely .............020 22 224 70 COMMUNE URBAINE
     PHARMACIE PRINCIPALE             - Antananarivo Avaradrano ..............................020 22 201 90
     Lot II J 17 ter, Ivandry - Dr Molou Sabir   - Antananarivo Renivohitra (Brigade) ..............020 22 228 25
     Rte des hydrocarbures (en face DIGITAL)
     Tél .................................................020 22 533 93 / 22 439 15 AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES
     Fax ...................................................................020 22 439 70 - Académie Malagasy Tsimbazaza ..................020 22 210 84
     E-mail .pharm.s@moov.mg / pharmacie.principale@moov.mg - Bibliothèque Nationale Anosy .......................020 22 205 11
     PHARMACIE RABESAOTRA RAOBISOA         - Centre Culturel Américain (CCA) Antanimena .......020 22 202 38
     56, Rue Pasteur Rabary, Ankadivato ..............020 22 288 78 - Centre Culturel Arabe-Lybien Behoririka ......020 22 288 30
     PHARMACIE RAKOTOARIVONY            - Cercle Germano-Malagasy (CGM) Analakely .......020 22 214 42
     34, Av Andrianampoinimerina, Analakely Est ......020 22 240 64 - IFM (Institut Français de Madagascar) ............020 22 236 47
                            - Centre National de l’Enseignement de la Langue Anglaise(CNELA) Antsahabe  020 22 260 28
     PHARMACIE RAKOTONDRAZAKA           - Centre Régional de Télé-Enseignement (CNTEMAD) Ankorahotra ... 020 22 626 90
     25, Rue Romuald Ramananarivo, Andravoahangy ......020 22 222 25 - Commission Nationale Malgache pour l’UNESCO Behoririka ... 020 22 217 61
     PHARMACIE RAKOTONDRAZAKA           - Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (CNaPS) Ampefiloha ... 020 22 205 20
     Lot II A 40 bis, Antaninandro ...........................020 22 225 10 - Alliance Française Andavamamba ...........020 22 208 56 / 22 211 07
     PHARMACIE RALISON                Fax .................................................................................................020 22 225 04
     Lot IV R 24 bis, Antanimena ...........................020 22 226 14
     PHARMACIE RAZAFIMANDIMBY           MUSEE
     Lot II D 11 ter, Manjakaray ..............................020 22 402 86 - Musée d’Art et d’Archéologie Andafiavaratra .... 020 22 200 91
     PHARMACIE RAZAFIMANDRANTO           - Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza ... 020 22 337 56
     Avenue du 26 Juin 1960, Analakely ................020 22 234 04 - Service de Musée et de Monuments Historiques Andafiavaratra .. 020 22 200 91
     PHARMACIE S D’IVANDRY             RADIO
     Lot II J 17 ter, Ivandry .....................................020 22 533 94 - MA-FM Ankorondrano ................................... 020 22 208 97
     PHARMACIE SOANDRY               - Messagers Radio Evangélique (MRE) Andohalo .... 020 22 344 95
     30, Rue Ranarivelo, Lot IVD 21 Behoririka .....020 22 228 37 - Radio ACEEM Faravohitra ............................. 020 22 653 69
     Tél ..........................................033 11 650 36 / 034 98 379 12  Fax ................................................................. 020 22 297 94
     PHARMACIE TIANA                - Radio Alliance FM 92 .................................... 020 22 263 08
     Lot IV B 10 ter, Andravoahangy Ambany ........020 22 276 23 - Radio Antsiva Ankorondrano ...... 020 22 548 49 / 22 657 89
     PHARMACIE TOHANA                GSM .............................................................. 033 65 009 76
     Lot IVG 204 - Immeuble SANTA Antanimena .....020 22 630 31 - Radio Nationale Malagasy (RNM) Anosy ... 020 22 352 61 / 22 217 45
     PHARMACIE TOKY                - RDJ (Radio des Jeunes) ........... 020 22 255 63 / 22 297 91
     Lot III G 109, Ambohijanahary Ouest ..............020 22 264 41 - Radio Don Bosco Ivato ............... 020 22 446 19 / 22 443 87
     PHARMACIE TSARA                - Bureau Antanimena ...................................... 020 22 626 72
     Lot A 273, Andavamamba ...............................020 22 347 12 - Radio Fanambarana Ambohimitsimbina ....... 020 22 658 64
                            - Radio Fréquence Plus Avaradrova ................ 020 22 649 83
     PHARMACIE TSARALALANA             - Radio HFF 97.2 FM ....Lot IAB 88 D Ambohidrapeto - Itaosy
     91, Rue Refotaka, Tsaralalana ....020 22 207 17 / 22 643 32  Tél ......................................................... +261 020 24 689 32
     Tél/Fax .............................................................020 22 643 31  E-mail ......................................... hffradiotana@gmail.com
     PHARMACIE VELONA LALAO LYDIA ROZIER       E-mail ................................... tvhffyahoshuah@gmail.com
     Lot I H 20, Isotry ..............................................020 22 052 61  Site web .......................................www.rtvyahoshuah.com
     PHARMACIE VOLAHANTA              - Radio Lazan’Iarivo (RLI) ................. 020 22 290 16 / 22 675 59
     Lot III V 1, Anosibe ..........................................020 22 355 09 - Radio Nederland Ivandry ............ 020 22 224 22 / 23 224 22
     PHARMACIE V.RABARISOA             Tél/Fax ..........................................................020 22 431 84
     Rue Maitre Albertini, Andravoahangy .............020 22 229 86 - Radio Record ............. 020 22 295 33 / 22 565 30 / 22 565 31
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18